Дежурен кабинет


em

 

 

Софтуер за дежурен кабинет

 

Продуктът е съобразен с изискванията на ПМС 304 от 17.12.2010 г., НРД 2011 и указанията на РЗОК за работата на дежурните кабинети.

 

 Основни функционални възможности


 

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в кабинета/практиката
 • Възможност за проследяване от всеки лекар на историята на извършваните прегледи, дейности, изследвания и предписвана терапия;
 • Поддържа неограничен брой лекари, работещи в дежурния кабинет;
 • Поддържа неограничен брой пациентски листи на обслужвани ОПЛ;
 • Създава и отпечатва всички първични документи, издавани в дежурния кабинет съгласно изискванията на РЗОК;
 • Обслужване на пациенти по НЗОК или платен прием;
 • Бърза проверка на здравно-осигурителния статус на пациенти в НАП и принадлежност към пациентска листа на ОПЛ;
 • Механизми, подпомагащи въвеждането на данни;
 • За множество настройки, според нуждите и начина на работа на всеки лекар;
 • Предварително въведени номенклатури;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за работа с лаборатория;
 • Възможност за работа в мрежа;
 • Ефективно управление на касов апарат или фискален принтер;

 

 

Имате нужда от още информация?

Обадете ни се! С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Телефон за контакти: 0700 10 170

 на цената на един градски разговор от цялата страна

Лабораторни резултати