Нисет-ОПЛ


Продуктът е интегриран с 

Национална здравно-информационна система (НЗИС)

за издаване на електронно направление (е-Направления) за

Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR)

 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Автоматично включване в диспансерен регистър.
check mark hi Следене на необходимите дейности по всяка диагноза. check mark hi Следене на регулативните стандарти.

check mark hi Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 

 Един от най-добрите продукти на пазара само за 27.50 лв./месец!

 

Нисет-ОПЛ е лесен, функционален и удобен за използване в ежедневната работа медицински софтуер. Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари, нашият специализиран софтуер за общопрактикуващи лекари предлага множество улеснения при подготовката на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.

Нисет-ОПЛ предлага максимално опростено и лесно отчитане в ПИС на НЗОК. Всички необходими отчети се подготвят и изпращат към ПИС с няколко кликвания на мишката. Със същата лекота ще подготвите и фактурата на база на месечното известие от НЗОК. Всичко това ще направите за минута без да влизате в страницата на ПИС!

Одобрен от НАП и отговарящ на изискванията на наредба Н-18 за "облекчено СУПТО" по чл. 52а ал.2

check mark hi  Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра
check mark hi  Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули
check mark hi  Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия
check mark hi  Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни

 

Поискайте безплатна демо версия или презентация

и се убедете сами в качествата на продукта!

 

 

  Нисет-ДКЦ

     

 

 

 

 

 

 

 

Нисет-ДКЦ


ОДОБРЕН ОТ НАП

и отговарящ на изискванията на наредба Н-18 за "пълно СУПТО" по чл. 52а ал.1


Нисет-ДКЦ

 

Нисет-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България, внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики.

За разлика от други медицински системи, Нисет-ДКЦ е специално проектирана и разработена за да отговори на нуждите на лечебните заведения в доболничната помощ - от големи диагностично-консултативни центрове с десетки лекари до групови практики от няколко лекари-специалисти.

Съобразен с изискванията на НЗОК, нашият медицински софтуер притежава функционалността, от която имате нужда.

Нисет-ДКЦ разполага със специализирани модули за всяко звено в лечебното заведение - регистратури, лаборатории, лекари-специалисти и администрация.

При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.

 

  Нисет-СИМП

     най-предпочитаният софтуер
     за лекари-специалисти в България

 

 

 

 

 

 

 

Нисет-СИМП


ОДОБРЕН ОТ НАП

и отговарящ на изискванията на наредба Н-18 за "облекчено СУПТО" по чл. 52а ал.2check mark hi  Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра
check mark hi  Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули
check mark hi  Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия
check mark hi  Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни

 

 Напълно съобразен с изискванията на НЗОК  Лесен за усвояване, бърз и удобен
 Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК  Автоматично включване в диспансерен регистър
 Следене на необходимите дейности по всяка диагноза  Следене на регулативните стандарти
 Повече от 14 години на пазара  Над 500 клиента в цялата страна

 Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

 

Защо да избера Нисет-СИМП ?


 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) за отчитане в ПИС
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик и публикуване в ПИС
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП
 • Автоматична проверка на пенсионния статус на пациента в НОИ
 • Автоматична проверка за валидността на данните на изпращащия лекар в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на валидността на номера на рецептурната книжка и диагнозите, за
  които тя е заверена в ПИС на НЗОК
 • Автоматизирана проверка на издадените болнични листове на даден пациент - за 2 години
  назад, спрямо датата на издаване на новия болничен лист
 • Автоматизирано изпращане в НОИ на издадените електронни болнични листове и решения по обжалването им
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване
 • Автоматично следене на регулативни стандарти
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )

 

Нисет-Лаб


ОДОБРЕН ОТ НАП

и отговарящ на изискванията на наредба Н-18
като "пълно СУПТО" по чл. 52а ал.1
и като "облекчено СУПТО" по чл. 52а ал.2
  

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Връзка с лабораторни уреди check mark hi Проверка на резултати през интернет
check mark hi Работа в локална мрежа и през интернет check mark hi Работа с манипулационни
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Вграден качествен контрол


Нисет-Лаб е специализиран медицински софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ).

Продуктът е на пазара от 2003 г. и към днешна дата над 100 лаборатории в цялата страна предпочетоха нашият софтуер.

Разработен след детайлно прочване на процесите в медицинските лаборатории, развиван и поддържан през годините, днес Нисет-Лаб притежава изключително богата функционалност.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Нисет-Дент


 

Софтуерът за дентални лекари, който ще отговори на вашите нужди.

 

Създаден да бъде максимално лесен за ползване, нашият дентален софтуер е изцяло съобразен с изискванията на НЗОК към дейността и отчитането на денталните лекари.

Нисет-Дент е софтуерът за стоматолози, който ще Ви помага, напътства и ще Ви пази от допускане на грешки.

Притежава пълния обем отчетност към ПИС на НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и това го прави незаменим помощник за всеки стоматолог.

 

 

Разгледайте нашия софтуер и ще се убедите,
че има и лесен начин!

 

Основни предимства на програмата

 • Изключително бързо и лесно отчитане в ПИС на НЗОК
 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML)
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Бързо обработване на първичните медицински документи (попълване и отпечатване)
 • Множество контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията
 • Голямо разнообразие от допълнителни справки
 • Голям набор от предварително въведени номенклатури
 • Възможност за работа със собствени диагнози
 • Отпечатване на първичните медицински документи
 • Автоматична проверка на здравноосигурителния статус на пациента в НАП
 • Възможност за работа на един компютър или в мрежа (групови практики)
 • Контрол върху достъпа до информация в програмата по потребители
 • Автоматично архивиране на данните
 • Автоматично актуализиране през Интернет
 • Безплатно прехвърляне на данни от други програми

 

Дежурен кабинет


em

 

 

Софтуер за дежурен кабинет

 

Продуктът е съобразен с изискванията на ПМС 304 от 17.12.2010 г., НРД 2011 и указанията на РЗОК за работата на дежурните кабинети.

 

 Основни функционални възможности


 

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в кабинета/практиката
 • Възможност за проследяване от всеки лекар на историята на извършваните прегледи, дейности, изследвания и предписвана терапия;
 • Поддържа неограничен брой лекари, работещи в дежурния кабинет;
 • Поддържа неограничен брой пациентски листи на обслужвани ОПЛ;
 • Създава и отпечатва всички първични документи, издавани в дежурния кабинет съгласно изискванията на РЗОК;
 • Обслужване на пациенти по НЗОК или платен прием;
 • Бърза проверка на здравно-осигурителния статус на пациенти в НАП и принадлежност към пациентска листа на ОПЛ;
 • Механизми, подпомагащи въвеждането на данни;
 • За множество настройки, според нуждите и начина на работа на всеки лекар;
 • Предварително въведени номенклатури;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за работа с лаборатория;
 • Възможност за работа в мрежа;
 • Ефективно управление на касов апарат или фискален принтер;

Нисет-еРезултати


 

Нисет-еРезултатиНисет-еРезултати е допълнителен модул към Нисет-ДКЦ или Нисет-Лаб и дава възможност за публикуване и проверка на резултати от извършени медико-диагностични изследвания в Интернет.

С помощта на този модул лекар, изпратил пациент за изследвания, или пациент могат да проверят резултатите от извършени изследвания веднага след публикуването им от лабораторията.

 

Вижте Нисет-еРезултати в действие

 

Panda Antivirus Pro


Panda Antivirus Pro 2016

Panda Internet Security


Panda Internet Security 2016

Panda Global Protection

Panda Global Protection

Panda Gold Protection


Panda Gold Protection 2016

 

Лабораторни резултати