Нисет-ОПЛ » Цена


 

Лицензът за ползване на Нисет-ОПЛ включва:
 
  • Правото да използвате 1 програмен продукт на един компютър за 12 месеца
  • Всички актуализации на продукта за 12 месеца без допълнително заплащане
  • Екпертна помощ по интернет за отстраняване на проблеми
  • Безплатни консултации по телефон или електронна поща
  • Безплатно обучение на служителите за работа със системата
  • Безплатно прехвърляне на данни от други програмни продукти
  • Безплатно зареждане на регистри от файлове на НЗОК
  • Безплатно обучение за отчитане в ПИС на НЗОК

 

Броят на лицензите се определя от броя работни места на които е инсталирана програмата. Едно работно място е един инсталиран модул на един компютър. Ако на един компютър е инсталиран един модул се заплаща едно работно място независимо колко лекари работят със софтуера. Броят на лицензите НЕ се определя от броя лекари в практиката.

 

Цена

Вид на практиката Цена за 1 работно място
Цена за индивидуални практики ( 1 компютър ) 450 лв.
Цена за второ работно място в рамките на същата практика 225 лв.
Цена за групови практики  Обадете се

 

Вижте още:

Ценоразпис на продуктите и услугите

Лабораторни резултати