Нисет-ОПЛ


 

check mark hi Напълно съобразен с изискванията на НЗОК check mark hi Лесен за усвояване, бърз и удобен.
check mark hi Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК check mark hi Автоматично включване в диспансерен регистър.
check mark hi Следене на необходимите дейности по всяка диагноза. check mark hi Следене на регулативните стандарти.

check mark hi Адекватна и навременна поддръжка от професионален екип

Нисет-ОПЛ е създаден да бъде лесен, бърз и удобен за ползване в ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар - попълване и отпечатване на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти и автоматично водене на различните журнали в кабинета.

Нашият медицински софтуер за ОПЛ предлага улеснено попълване на първичните документи, работа по програми - майчино и детско здравеопазване, диспансерни пациенти и профилактика, следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки ОПЛ.

Нисет-ОПЛ е професионално създаден софтуер за общопрактикуващи лекари. Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на дейностите, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари.

 

Защо да избера Нисет-ОПЛ ?


 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) за отчитане в ПИС
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик и публикуване в ПИС
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП
 • Автоматична проверка на пенсионния статус на пациента в НОИ
 • Автоматична проверка за валидността на данните на изпращащия лекар в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на валидността на номера на рецептурната книжка и диагнозите, за
  които тя е заверена в ПИС на НЗОК
 • Автоматизирана проверка на издадените болнични листове на даден пациент - за 2 години
  назад, спрямо датата на издаване на новия болничен лист
 • Автоматизирано изпращане в НОИ на издадените електронни болнични листове и решения по обжалването им
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • винаги актуален Позитивен лекарствен списък за предписване на терапия по НЗОК;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване
 • Автоматично следене на регулативни стандарти
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )
 • възможност за работа с наети и заместващи лекари;

 

Улеснения при работа


 • бърз достъп до досието на даден пациент - на един екран: данни за прегледи, осигурителен статус, диспансеризация, имунизации, издадени документи и други;
 • достъпни шаблонни текстове при описване на прегледи и дейности;
 • възможност за запис на описание на преглед като шаблонен текст;
 • възможност за пренасяне (копиране) на данни от предишни прегледи, терапии и описания на дейности в текущия преглед;
 • автоматично водене на регистрите по различните програми;
 • следене на регулативните стандарти - във всеки момент разполагате с актуална информация за изразходването им;
 • въвеждане на код по МКБ 10 без промяна на клавиатурната подредба;
 • създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' към РЗОК с вградена проверка за коректност на отчитаните данни;

 

 

Имате нужда от още информация?

Обадете ни се! С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси.

Телефон за контакти: 0700 10 170

 на цената на един градски разговор от цялата страна

Лабораторни резултати