Нисет-Дежурен кабинет 8.10.0

  • Friday, 18 January 2013
  • Версия: 8.10.0
  • Автор: Нисет
  • License: Нисет ООД

Новости във версия 8.10.0 на Нисет-Дежурен кабинет
01. При всяко отваряне на досие на пациент се извършва автоматична проверка на здравноосигурителния му статус в НАП. Резултатът от нея се показва посредством цветен символ в дясно от личните данни на пациента
      • зелен за непрекъснати права;
      • червен за прекъснати права;
      • жълт за липса на Интернет връзка и данни, от последния записан в базата здравноосигурителен статус;
         При посочване на цветния символ с курсора на мишката се показва текстово описание на резултата от проверката в НАП.
         Резултата от проверката (осигурен/неосигурен) се записва в базата данни и като файл (формат   html) в подпапка с име 'Статус_НАП_месец_година' в папката 'Нисет-Справки', както досега.
02. Създадена е възможност за включване/изключване на гореописаната опция. Изключването й се използва, когато временно/постоянно липсва достъп до Интернет или пациентите първо минават през регистратура, където се извършва тази проверка.
        Настройката за включване и изключване на автоматичната проверка се намира в меню 'Настройки' > 'Персонални настройки' > страница 'Досие на пациент' > 'Проверка на ЗО статус при зареждане на досие'.
03. Създадена е възможност за автоматичното обновяване на здравноосигурителния статус на лицата от пациентските листи. Може да избирате датата, към която да са актуални пациентските листа, по колко статуса да се проверяват наведнъж (в пакет), както и да запишете резултатите от проверката в отделни файлове. След завършване на проверката може да разгледате информация за обработените здравноосигурителни статуси - успешни и неуспешни, както и подробни данни за проблемните при проверката.
      След като стартирате Нисет-Дежурен кабинет с потребител 'Администратор' допълнително имате възможност да проверите цялата пациентска листа на кабинета или на отделни, избрани от Вас лекари.
      Автоматично обновяване на здравноосигурителния статус може направите от меню 'Справки' > 'Пациенти' > 'Обновяване на ЗО статус';
04. Във връзка с ПМС № 180 / 30.06.2011, считано от от 1 септември 2011 се определя нов размер на минималната месечна работна заплата за страната от 270 лв. Потребителската такса също се променя - новият й размер е 2.70 лв;
05. При извършване на допълнителни процедури от лекари без специалност се предлагат за избор процедурите, извършвани от ОПЛ.

Лабораторни резултати