Нисет'-ЛАБ Експерт'16.12.9

  • Файл размер: 18.71 MB
  • Friday, 27 March 2020
  • Версия: 16.12.9
  • Сваляния: 33
  • Автор: Нисет'' ООД

Новости във версия 16.12.9 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. В меню 'Настройки' е добавен нов ред 'Показатели в кабинета'. В едноименния прозорец са показани само изследванията с показатели (параметри), извършвани в този кабинет. В случаите, когато в даден кабинет (манипулационна) не се извършват част от тях е необходимо да премахнете отметките пред тях и да запишете промените.

02. Съгласно препоръките на Световната здравна организация и Националния център по обществено здраве и анализи са добавени нови кодове U07.1 и U07.2 в МКБ 10 за отчитане на новия коронавирус:

      U07.1 COVID-19, идентифициран вирус

      U07.2 COVID-19, вирусът не е идентифициран

      Използвайте ги при необходимост, в съответствие с указанията на МЗ и НЗОК.

 

Лабораторни резултати