'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.12.7

  • Файл размер: 18.70 MB
  • Tuesday, 10 March 2020
  • Версия: 16.12.7
  • Сваляния: 38
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.7 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Променен е алгоритъма на фактуриране на извършените лабораторни дейности на здравноосигурени бременни, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Лабораторни резултати