'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.12.17

  • Файл размер: 18.73 MB
  • Friday, 15 May 2020
  • Версия: 16.12.17
  • Сваляния: 23
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.17 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. Оптимизирани са алгоритмите, създаващи справките за външни клиенти (меню 'Справки').

*****

Считано от 07.05.2020 г. комуникацията с ПИС на НЗОК се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Препоръчителни настройки в Internet Explorer 11 -» 'Инструменти' (Tools) -» 'Опции за интернет' (Internet options) -» 'Разширени' (Advanced) -» 'Настройки' (Settings) -» 'Защита' (Security) -» поставете отметки само пред: 'Използвай SSL 3.0' (Use SSL 3.0), 'Използвай TLS 1.0' (Use TLS 1.0), 'Използвай TLS 1.1 ' (Use TLS 1.1), 'Използвай TLS 1.2' (Use TLS 1.2 ) -» бутон [Приложи] (Apply) -» бутон [ОК].

*****

Лабораторни резултати