'Нисет-ЛАБ Експерт' 16.12.13

  • Файл размер: 18.73 MB
  • Friday, 24 April 2020
  • Версия: 16.12.13
  • Сваляния: 30
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.13 на 'Нисет-ЛАБ Експерт'

01. За самостоятелните лаборатории е създадено улеснение за автоматично копиране на адреса на лабораторията в адреса на нов пациент. За да го активирате, стартирайте програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» ред 'Програмни настройки' -» в раздел 'Други' -» поставете отметка пред 'Копирай адреса на практиката за адрес на нов пациент'. Използването му е по ваша преценка.

02. Добавена е възможност за даване на права за стартиране на трансфер на резултати към Интернет за отделен лабораторен модул. Това се налага при наличие на повече компютри в дадена лаборатория и предотвратява публикуване на невалидирани резултати. За да дадете права на даден модул да публикува резултати в Интернет, стартирайте програмата като потребител 'Администратор' -» от меню 'Настройки' -» ред 'Програмни настройки' -» в раздел 'Права' -» поставете отметка пред 'Стартирай трансфер на резултати'.

Лабораторни резултати