'Нисет-ДКЦ' 16.9.1

  • Файл размер: 47.29 MB
  • Monday, 23 December 2019
  • Версия: 16.9.1
  • Сваляния: 275
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.9.1 на модул 'Администратор'

01. Създадена е възможност за вписване на идентификационния номер на ЛКК.

      Вписването му се извършва от меню 'Настройки' -» ред 'ЛКК комисии' -» изберете активна ЛКК -» бутон [Редакция] -» впишете на идентификационния й номер -» бутон [Напред] до поява на бутон [Запис] -» щракнете върху него за завършване на операцията. При необходимост -» повторете описаните действия с останалите активни ЛКК.

Новости във версия 16.9.1 на модул 'Лекар'

*****

При първото стартиране на програмата за 2020 година задължително

потвърдете започването на номерацията на медицинските документи

от № 1 през 2020-та година.

*****

Председателите на ЛКК, при първото заседание (преглед) за 2020 година,

да впишат № 1 като номер на решение от ЛКК,

и да потвърдят продължаване на номерацията от него.

*****

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 16.12.2019 г.

02. При издаване на 'Протокол от ЛКК', чиято цел е изпращане на пациента към ТЕЛК, трябва да попълнете и допълнителните данни в едноименната страница към 'Протокол на медицинска комисия'. В нея трябва да изберете повода за изпращане до ТЕЛК, както и да добавите до 5 (пет) придружаващи документа с техните наименования и дати на издаване. Така попълнените данни се отпечатват върху новата бланка 'Медицински протокол от ЛКК'.

      При издаване на болничен лист в рамките на 'Преглед от ЛКК' е добре да се спазва следната последователност: 'Преглед от ЛКК', следван от болничен лист и 'Протокол от ЛКК'. Така данните от болничния лист ще се отпечатат и в 'Протокол от ЛКК'.

      Издаването на 'Протокол за помощни средства' и отпечатването му остава без промяна. Протоколи от ЛКК, издадени преди 01.01.2020 г. ще се отпечатват по досегашния образец.

03. 'Протокол за медикаменти', за предписване на лекарствени продукти за лечение на хронични заболявания, вече се издава за количества за не повече от 365 дни. За целта си отпечатва и 3-та страница с необходимите данни.

Новости във версия 16.9.1 на модул 'Лаборатория'

*****

При първото въвеждане на резултат от изследване за 2020 година

въведете журнален № 1 и потвърдете продължаване

на журналните номера за всеки отделен журнал от него през 2020-та година.

*****

Новости във версия 16.9.1 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

 

 

Лабораторни резултати