'Нисет-ДКЦ' 16.12.7

  • Файл размер: 47.64 MB
  • Tuesday, 10 March 2020
  • Версия: 16.12.7
  • Сваляния: 222
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.7 на модул 'Администратор'

01. Променен е алгоритъма на фактуриране на извършените лабораторни дейности на здравноосигурени бременни, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 16.12.7 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.03.2020 г.

02. При установяване на случаи с 'Корона вирус' и необходимостта от лечение в болнични условия е необходимо да се издаде Направление за хоспитализация (бланка № 7) по КП № 104 'Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения'. Като основна диагноза в прегледа се вписва 'J11.1 Грип с други респираторни прояви, неидентифициран вирус'.

Новости във версия 16.12.7 на модул 'Лаборатория'

01. Променен е алгоритъма на фактуриране на извършените лабораторни дейности на здравноосигурени бременни, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 16.12.7 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати