'Нисет-ДКЦ' 16.12.6

  • Файл размер: 47.34 MB
  • Monday, 17 February 2020
  • Версия: 16.12.6
  • Сваляния: 216
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.6 на модул 'Администратор'

01. Променен е алгоритъма на зареждане на месечните известия, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 16.12.6 на модул 'Лекар'

01. Променен е алгоритъма на зареждане на месечните известия, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 16.12.6 на модул 'Лаборатория'

01. Променен е алгоритъма на зареждане на месечните известия, съобразен с последните промени в ПИС на НЗОК.

Новости във версия 16.12.6 на модул 'Регистратура'

01. Променен е алгоритъма за проверка на здравноосигурителния статус, съгласно изискванията на НАП.

Лабораторни резултати