'Нисет-ДКЦ' 16.12.3

  • Файл размер: 47.34 MB
  • Tuesday, 04 February 2020
  • Версия: 16.12.3
  • Сваляния: 180
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.3 на модул 'Администратор'

01. Прецизирано е отчитането на изразходваните регулативни стандарти от началото на 2020 г.

Новости във версия 16.12.3 на модул 'Лекар'

01. Прецизирано е отчитането на изразходваните регулативни стандарти от началото на 2020 г.

02. Променен е печата на 'Протокол за медикаменти' в съответствие с промените в Приложение № 2 - 'Първични документи' към НРД 2020-2022 за медицинските дейности.

Новости във версия 16.12.3 на модул 'Лаборатория'

01. Считано от 17.02.2020 г. проверката на здравноосигурителния статус в НАП ще се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Новости във версия 16.12.3 на модул 'Регистратура'

01. Няма функционални промени в модула.

Лабораторни резултати