'Нисет-ДКЦ' 16.12.0

  • Файл размер: 47.43 MB
  • Friday, 31 January 2020
  • Версия: 16.12.0
  • Сваляния: 181
  • Автор: 'Нисет' ООД

Новости във версия 16.12.0 на модул 'Администратор'

01. Отстранени са няколко технически грешки в новите цени по НРД 2020-2022.

02. Преди отчитане на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за дейността на лекари-специалисти и лаборатории се убедете, че е вписана новата дата на договора ви с РЗОК за тази година.

03. Считано от 17.02.2020 г. проверката на здравноосигурителния статус в НАП ще се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Новости във версия 16.12.0 на модул 'Лекар'

01. Променен е 'Списъка с лекарства, които НЗОК заплаща по реда на НАРЕДБА № 10 от 24.03.2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и прилагане на механизми, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК (в сила от 14.08.2015 г., бр. 17 от 2019 г.)' в сила от 01.02.2020 г.

02. Отстранени са няколко технически грешки в новите цени по НРД 2020-2022.

03. Преди отчитане на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за дейността на лекарите-специалисти се убедете, че е вписана новата дата на договора ви с РЗОК за тази година.

04. Считано от 17.02.2020 г. проверката на здравноосигурителния статус в НАП ще се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Новости във версия 16.12.0 на модул 'Лаборатория'

01. Отстранени са няколко технически грешки в новите цени по НРД 2020-2022.

02. Преди отчитане на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' за лабораторната дейност се убедете, че е вписана новата дата на договора ви с РЗОК за тази година.

03. Считано от 17.02.2020 г. проверката на здравноосигурителния статус в НАП ще се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Новости във версия 16.12.0 на модул 'Регистратура'

01. Считано от 17.02.2020 г. проверката на здравноосигурителния статус в НАП ще се извършва само от операционни системи и браузъри, поддържащи протокол TLS (Transport Laeyr Security) версия 1.2. Това изключва използването на операционна система Windows XP и операционна система Windows 7 с браузър Internet Explorer с версия под 11.

Лабораторни резултати